Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Bouaphanh Chanthavong

Sáng ngày 22/9/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bouaphanh Chanthavong, chuyên ngành Lâm sinh, mã số 9620205.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1368/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STTHọ và tên Thành viên Hội đồngChức danh trong Hội đồngĐơn vị công tác
1GS.TS. Trần Hữu ViênChủ tịch HĐTrường Đại học Lâm Nghiệp
2PGS.TS. Nguyễn Minh ThanhThư kýTrường Đại học Lâm Nghiệp
3PGS.TS. Lê Xuân TrườngPhản biện 1Trường Đại học Lâm Nghiệp
4PGS.TS. Phí Hồng HảiPhản biện 2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
5TS. Nguyễn Huy DungPhản biện 3Viện Điều tra quy hoạch rừng
6TS. Đoàn Hải NamUỷ viênVườn Quốc gia Bạch Mã
7TS. Trương Tất ĐơUỷ viênBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học cho phục hồi rừng tự nhiên tại vùng đệm Vườn Quốc gia Nặm Pui, tỉnh Sayaboury, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Phạm Văn Điển.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Bouaphanh Chanthavong trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh; mã số 9620205, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – GS. TS. Trần Hữu Viên đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận của luận án:

– Đề tài có ý nghĩa khoa học, đã bổ sung được thực trạng và sự biến động theo không gian và thời gian của rừng thứ sinh nghèo tại vùng đệm Vườn Quốc gia Nặm Pui làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi.

– Đề tài có ý nghĩa thực tiễn, đã xây dựng được phương án và bảng tra để phân chia đối tượng tác động, phục hồi rừng thứ sinh nghèo tại khu vực nghiên cứu.

– Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.

+ Thực trạng và xu hướng biến động của nhóm loài cây mục đích trong tầng cây cao và cây tái sinh đã được luận án sử dụng để phân chia đối tượng phục hồi rừng. Phân chia đối tượng phục hồi rừng, về thực chất là phân chia khả năng phục hồi cho từng đối tượng rừng.

+ Các phương án và bảng tra phục hồi rừng có thể đượcáp dụng tốt trong thực tiễn quản lý, phát triển rừngở khu vực nghiên cứu.

Mặc dù NCS Bouaphanh Chanthavong là người nước ngoài, đang công tác tại Sở Nông – Lâm nghiệp tỉnh Sayaboury, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng, Luận án của NCS đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Bouaphanh Chanthavong xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp sớm cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh cho NCS Bouaphanh Chanthavong.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Đồng Thanh Hải – Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học Công bố Quyết định
GS.TS Trần Hữu Viên – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi Lễ bảo vệ
Nghiên Cứu Sinh Bouaphanh Chanthavong tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng
Các thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá Luận án
TS. Khăm Phăn Khăm On​ – Tham tán Văn hoá và Giáo dục, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng NCS
GS.TS. Phạm Văn Điển tặng hoa chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công Luận án
PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS
Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án