Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Lương Văn Vạn

Sáng 04/7/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lương Văn Vạn, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 723/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Chu Văn Đạt

Chủ tịch HĐ

Học viện Kỹ thuật quân sự

2

TS. Hoàng Sơn

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế

Phản biện1

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Tần

Phản biện 2

Học viện Kỹ thuật quân sự

5

PGS.TS. Hoàng Việt

Phản biện 3

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS.TS. Lê Văn Thái

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Trịnh Minh Hoàng

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu độ bền khung sát xi xe chữa cháy rừng đa năng”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang và TS. Trần Văn Tưởng.

Sau khi nghe NCS Lương Văn Vạn trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số: 9520103 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Chu Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết quả chính của Luận án thiết lập mô hình không gian khảo sát động lực xe chữa cháy rừng đa năng, đã thiết lập hệ phương trình vi phân khảo sát xác định tải trọng động tác động lên khung sát xi xe chữa cháy rừng đa năng. Mô hình xác định tải trọng động tác động lên lên khung sát xi được xây dựng trên mô hình phân tích động lực học của ô tô khi chuyển động trên đường với kích động từ mấp mô mặt đường hình sin và mấp mô ngẫu nhiên theo tiêu chuẩn ISO 8608:1995 khi xe chuyển động với vận tốc khác nhau. Mô hình động lực học được giải bằng phần mềm Matlab Simulink. Xây dựng được mô hình tính toán tải trọng tĩnh và tải trọng động tác động lên khung sát xi, thiết lập hệ phương trình vi phân, khảo sát xác định tải trọng động tác động lên khung sát xi xe chữa cháy rừng đa năng trong quá trình hoạt động chữa cháy.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Lương Văn Vạn đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Lương Văn Vạn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí cho NCS Lương Văn Vạn.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

Nghiên cứu sinh Lương Văn Vạn bảo vệ luận án trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

TS. Lê Hồng Kỳ – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Vĩnh Long nơi công tác NCS phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án