Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Phước

Sáng 09/8/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Ngọc Phước, chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến Lâm sản; Mã số: 9549001.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1061/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Cao Quốc An

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Lý Tuấn Trường

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Trịnh Hiền Mai

Phản biện1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phản biện 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp VN

5

TS. Trần Tuấn Nghĩa

Phản biện 3

Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp VN

6

TS. Bùi Văn Ái

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp VN

7

TS. Bùi Duy Ngọc

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp VN

Tên đề tài luận án “Nâng cao chất lượng gỗ Keo lai (Acacia auriculiformis mangium) bằng phương pháp nhiệt cơ dùng để sản xuất ván sàn”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lê Xuân Phương và GS.TS. Phạm Văn Chương.

Sau khi nghe NCS Lê Ngọc Phước trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thành viên Hội đồng nhận xét đánh giá và tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật Chế biến Lâm sản; mã số: 9549001 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn.

Kết quả chính của Luận án:

– Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống công nghệ biến tính gỗ bằng phương pháp nhiệt cơ, áp dụng để sản xuất ván sàn; sử dụng phương pháp biến tính nhiệt – cơ tác dụng vào vật liệu gỗ nhằm cải thiện một số chỉ tiêu chất lượng cơ học và vật lý phẩm gỗ; 

– Việc nghiên cứu sẽ xây dựng được cơ sở khoa học về công nghệ biến tính gỗ bằng phương pháp nhiệt cơ. Đây sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về công nghệ biến tính nhiệt, nhiệt cơ, thủy nhiệt cho các loại gỗ mọc nhanh rừng trồng ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc lựa chọn các thông số công nghệ, quy trình, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng gỗ nguyên liệu từ rừng trồng. Công nghệ này sẽ góp phần nâng cao giá trị sử dụng và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm gỗ mọc nhanh rừng trồng ở Việt Nam..

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Lê Ngọc Phước đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Lê Ngọc Phước xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật Chế biến Lâm sản cho NCS Lê Ngọc Phước.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Phước bảo vệ luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng nhận xét và góp ý cho luận án của NCS

PGS.TS. Lý Tuấn Trường – Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của các nhà nghiên cứu khoa học

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, đại diện đơn vị đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án