Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thanh Quế

Sáng 02/12/2020 Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thanh Quế, chuyên ngành Quản lý đất đai, mã số 9 85 01 03.

Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên theo quyết định số 3947/QĐ-HVN ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, gồm:

TTChức danh khoa học Họ và tênĐơn vị công tácTrách nhiệm trong hội đồng
1GS.TS. Trần Đức ViênHọc viện Nông nghiệp Việt NamChủ tịch
2PGS.TS. Trần Quốc VinhHọc viện Nông nghiệp Việt NamPhản biện 1
3PGS.TS. Nguyễn Bá NgãiHội chủ rừng Việt NamPhản biện 2
4TS. Mai Văn PhấnTổng cục Quản lý đất đaiPhản biện 3
5PGS.TS. Phan Thị Thanh HuyềnHọc viện Nông nghiệp Việt NamThư ký
6TS. Nguyễn Thị Hồng HạnhTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiỦy viên
7TS. Lưu Văn NăngTổng cục Quản lý đất đaiỦy viên

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Phương Nam – Học viện Nông nghiệp Việt Nam  và TS. Nguyễn Nghĩa Biên – Viện Điều tra, Quy hoạch rừng.

Những kết luận mới của luận án:

– Quản lý, sử dụng đất rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình góp phần tăng thu nhập cho người dân trong cộng đồng, góp phần ổn định sinh kế của người dân. Mặc dù vậy, tỷ lệ thu nhập từ diện tích đất rừng trung bình của các hộ không cao, chỉ chiếm khoảng 9,26% đến 16,59%; đối với các hộ khá và giàu thì thu nhập từ rừng cộng đồng chỉ đóng góp khoảng 4,00% tổng thu nhập của hộ; nhưng đối với các hộ nghèo và cận nghèo thì đây là một nguồn thu đáng kể, chiếm khoảng từ 17,71% đến 21,80% tổng thu nhập của hộ.

– Việc quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng đã góp phần thay đổi cơ cấu sử dụng lao động tại địa phương. Nhận thức của người dân trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng cũng thay đổi. Những trường hợp vi phạm quy chế quản lý, sử dụng đất rừng cộng đồng đã giảm đáng kể. Công tác giải quyết những tranh chấp, lấn chiếm đất rừng của cộng đồng vẫn còn rất phức tạp, số vụ lấn chiếm đất rừng của cộng đồng có giảm nhưng mới được khoảng 50%.

– Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy có 29 yếu tố thuộc 4 nhóm yếu tố có ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo mức độ như sau: Nhóm yếu tố những quy định của pháp luật có ảnh hưởng lớn nhất (33,44%), sau đó đến nhóm yếu tố tự nhiên, cơ sở hạ tầng (32,27%), tiếp đến là nhóm yếu tố xã hội (25,13%) và nhóm yếu tố điều kiện kinh tế (9,16%) có ảnh hưởng ít nhất.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ Luận án

GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi lễ bảo vệ

Các thành viên hội đồng

TS. Nguyễn Nghĩa Biên đại diện tập thể giáo viên hướng dẫn phát biểu

NCS tặng hoa cảm ơn Hội đồng khoa học và giáo viên hướng dẫn

GS. TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện – Đại diện cơ sở đào tạo phát biểu và chúc mừng NCS

GS. TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp – Đại diện cơ quan công tác của NCS chúc mừng và tặng hoa NCS

Hình ảnh người thân, gia đình và đồng nghiệp đến dự và tặng hoa chúc mừng NCS