Lễ bảo vệ Luận án cấp viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang San

Ngày 11 tháng 8 năm 2020, NCS Nguyễn Quang San đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện (Viện Khoa học thể dục thể thao) với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng nội dung hoạt động câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp”, chuyên ngành Giáo dục học, Mã ngành: 9140101

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Lê Quý Phượng

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học TDTT TPHCM

2

GS. TS. Lưu Quang Hiệp

Phản biện 1

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

3

PGS. TS. Bùi Ngọc

Phản biện 2

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

4

TS. Nguyễn Duy Quyết

Phản biện 3

Trường Đại học Sư phạm TDTT HN

5

PGS. TS. Đặng Thị Hông Nhung

Ủy viên – Thư ký

Viện KHTDTT

6

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương

Ủy viên

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

7

TS Vũ Thị Hồng Thu

Ủy viên

Viện KHTDTT

NCS Nguyễn Quang San bảo vệ Luận án trước Hội đồng khoa học

– Kết quả chính của luận án:

+ Đã đánh giá được thực trạng về hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm thực trạng về số lượng sinh viên, số môn thể thao được lựa chọn, tính thường xuyên trong tập luyện, các điều kiện đảm bảo về số lượng giảng vien, cơ sở vật chất, kinh phí, hoạt động thi đấu…, đồng thời đưa ra những vấn đề mới trong nghiên cứu đánh giá thực trạng tập luyện thể thao giải trí cho sinh viên.

+ Đề tài đã xác định 12 nội dung với 62 nội dung chi tiết đảm bảo tính toàn diện trong tổ chức các hoạt động của CLB TTGT cho sinh viên trường ĐHLN; trong đó, các nội dung thể hiện mang rõ tính pháp lý (2 nội dung), mang tính chuyên môn (5), liên quan đến nhân lực (2), mang tính quản lý và điều kiện vận hành (3). Các nội dung được lựa chọn được đánh giá có tính cần thiết, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở trường ĐHLN hiện nay.

+ Kết quả thực nghiệm các nội dung đã lựa chọn mang lại hiệu quả cao góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TTGT của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn GDTC trong trường.

+ Kết luận của luận án đã phản ảnh đúng các kết quả nghiên cứu, giải quyết được 3 mục tiêu nghiên cứu của luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Giáo dục học; mã số: 9140101 với số phiếu tán thành là 07/07 và nhất trí đề nghị Viện khoa học TDTT cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang San sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Lãnh đạo Trường ĐHLN nơi NCS công tác phát biểu và tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo Viện Khoa học TDTT tặng hoa và chúc mừng NCS Nguyễn Quang San​

 Hội đồng Khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Nguyễn Quang San