Lễ bảo vệ đề cương luận văn Chương trình thạc sĩ Lâm nghiệp Quốc tế

Ngày 13/3/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ đề cương luận văn Chương trình thạc sĩ Lâm nghiệp Quốc tế.

Tham dự lễ bảo vệ có các thành viên trong 04 Hội đồng tư vấn đề cương luận văn, là những Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sĩ của các trường đại học của Đức (ĐH Goettingen, ĐH Kỹ thuật Dresden), ĐH Quốc gia Lào (NuoL), ĐH Nông nghiệp Hoàng Gia Cambodia (RUA) và ĐH Lâm nghiệp Việt Nam. Các thành viên Hội đồng đều tham gia giảng dạy trong Chương trình Thạc sĩ Lâm nghiệp quốc tế.

Tại mỗi hội đồng, các học viên đã trình bày các nội dung chính của đề cương nghiên cứu như: lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả và kế hoạch triển khai thực hiện đề tài. Các thành viên trong hội đồng đưa ra những nhận xét, trao đổi, góp ý và gợi dẫn khoa học giúp các học viên có thêm cơ sở để chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương luận văn.

Các hội đồng làm việc trong không khí nghiêm túc, khoa học và cởi mở, giúp các học viên có định hướng khoa học tốt trong lựa chọn đề tài phù hợp với chuyên ngành, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu… Ngoài việc lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến của hội đồng, học viên cũng nêu ra những băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề nghiên cứu thuộc đề tài với mong muốn nhận được những ý kiến tư vấn, định hướng về nội dung, phương pháp nghiên cứu từ các chuyên gia đầu ngành.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ chương trình Lâm nghiệp Quốc tế đã kết thúc tốt đẹp. Đây là cơ hội để các học viên tiếp thu những nhận xét, đánh giá có tính chất gợi mở, định hướng nghiên cứu để có thêm cơ sở khoa học hoàn thiện luận văn chuẩn bị cho lễ bảo vệ chính thức dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 10/2018.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

Các Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn

Các học viên tự tin trình bày đề cương luận văn

Chụp ảnh lưu niệm giữa thành viên Hội đồng và các học viên