Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Ban Quản lý Dự án Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh

Sáng 25/3/2015, tại phòng họp D, PGS.TS Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, lãnh đạo Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Quản lý Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh” do TS Nguyễn Anh Thu – Phó Giám đốc dự án làm trưởng đoàn.

Dự án "Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh" (GDPRTE Project) do Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ quản và trường Đại học Kinh tế – ĐH. Quốc Gia Hà Nội cơ quan chủ trì với sự tài trợ của UNDP.

Thay mặt lãnh đạo trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu, nhất trí cao về chủ trương hợp tác trong dự án, nhằm phát huy nguồn lực, thế mạnh của trường Đại học Lâm nghiệp cũng như thế mạnh của trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội. Lãnh đạo Nhà trường giao Phòng KHCN&HTQT kết nối, thảo luận về các lộ trình cụ thể tham gia Dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện Nhà trường cùng Ban Quản lý Dự án đã thảo luận xoay quanh các mối quan tâm chung về nguồn lực, xây dựng chương trình đào tạo cho tập huấn viên, xây dựng, phát triển học liệu về tăng trưởng xanh cho sinh viên…

Hình ảnh buổi làm việc