Làm việc với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam về việc đề xuất các ý tưởng hợp tác, trao đổi về đào tạo, tiếp nhận nguồn nhân lực

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với Công ty Lâm nghiệp MARUWA – Nhật Bản; Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam về việc đề xuất các ý tưởng hợp tác, trao đổi về đào tạo, tiếp nhận nguồn nhân lực.

Tiếp và làm việc, Trường Đại học Lâm nghiệp có: PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng; Trưởng các phòng: HTQT, CT&CTSV, HCTH, TCKT, Đào tạo; Trưởng các Khoa/Viện: Lâm học, Khoa QLTNR&MT, Viện CNSHLN, Viện QLĐĐ&PTNT.

Tại buổi làm việc, các bên đã thảo luận và trao đổi về việc tiếp nhận sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp sau khi ra trường vào làm việc tại các công ty, đơn vị thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Công ty Lâm nghiệp MARUWA – Nhật Bản; trao đổi sinh viên dạng thực tập sinh; hỗ trợ địa bàn thực hành, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp của sinh viên, học viên cao học.

PGS.TS. Phạm Minh Toại gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo và các cán bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Công ty Lâm nghiệp MARUWA – Nhật Bản đã luôn đồng hành cùng với sự phát triển và đào tạo nguồn nhân cho ngành của Nhà trường; đã hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên trong thời gian qua. Trong thời gian tới các bên tiếp tục trao đổi, triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các khoá đào tạo tập huấn và các dịch vụ tư vấn khác mà các bên cùng quan tâm.

Một số hình ảnh buổi làm việc

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng phát biểu

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm