Làm việc với tổ chức GIZ và Ban quản lý các dự án lâm nghiệp

Sáng ngày 29/9/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Ban quản lý các dự án lâm nghiệp.

Tham gia buổi làm việc về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, GS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, PGS.TS. Lê Xuân Phương – Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế. PGS.TS. Nguyễn Hải Hòa – Phó Trưởng khoa QLTNR&MT, PGS.TS. Lê Xuân Trường – Trưởng khoa Lâm học.

Tham gia phía đối tác gồm: Bà Anja Barth – Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) – Cố vấn trưởng dự án SFM: “Nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam”; Ông Phạm Hồng Vích – Phó Trưởng ban quản lý các dự án lâm nghiệp cùng các thành viên trong đoàn.

Dự án SFM: “Nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam” do Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức, đại diện là Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang (BMZ) viện trợ không hoàn lại thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Mục tiêu tổng thể của dự án là Chuẩn bị các điều kiện để các chủ rừng sẳn sàng chuyển đổi sang quá trình quản lý rừng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Trần Văn Chứ đã cảm ơn Tổ chức GIZ và Ban quản lý các dự án lâm nghiệp đã đến làm việc, trao đổi hợp tác, thảo luận, phối hợp thực hiện các dự án. Nhà trường đang cần được hỗ trợ từ Tổ chức GIZ và Ban quản lý các dự án lâm nghiệp trong các hoạt động về nghiên cứu, đào tạo…..

Trình bày tại buổi làm việc, GS.TS. Hoàng Văn Sâm đã đưa ra một số nội dung mà Trường Đại học Lâm nghiệp có thể hợp tác cùng với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Ban quản lý các dự án lâm nghiệp như sau: tham gia các dự án mà Ban đang quản lý thực hiện các nội dung gắn kết đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn; tư liệu hóa kết quả dự án và lồng ghép vào các chương trình đào tạo của nhà trường. Đối với dự án SFM – Nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp mong muốn có thể xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho rừng thực nghiệm của Nhà trường và nghiên cứu điểm nhằm bổ sung các minh chứng về tác động của hoạt động cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và CoC đối với các bên có liên quan, dự án có thể mời các chuyên gia của VNUF tham gia dự án.

Tiếp đó, đại diện dự án đã đưa ra một số ý kiến: Dự án sẽ chia sẻ các sản phẩm của dự án để Nhà trường có thể đưa vào giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học, Nhà trường gửi danh sách các chuyên gia và lý lịch của các chuyên gia cho dự án để các chuyên gia có thể tham gia thực hiện dự án, dự án sẽ tổ chức một số cuộc họp, hội thảo và mời VNUF tham dự và đóng góp ý kiến.


Kết thúc buổi làm việc, Bà Anja Barth đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo Nhà trường và cho biết rất ấn tượng với những thành tựu mà Trường Đại học Lâm nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, bà mong muốn trong thời gian tiếp theo sẽ có nhiều các hoạt động thuộc dự án mà 2 bên có thể tiếp tục hợp tác, triển khai.

Một số hình ảnh buổi làm việc

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng phát biểu

Bà Anja Barth – Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phát biểu

GS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế phát biểu

Ông Phạm Hồng Vích – Phó Trưởng ban quản lý các dự án lâm nghiệp phát biểu

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm