Làm việc với đoàn lãnh đạo Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia

Chiều 13/4/2016 Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) do Ông Nguyễn Thành Huy – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có: PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng KHCN&HTQT; PGS.TS. Vũ Huy Đại – Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ; TS. Bùi Văn Thắng – Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp; TS. Lý Tuấn Trường – Viện trưởng Viện kiến trúc cảnh quan và Nội thất; PGS.TS. Dương Văn Tài – Chủ nhiệm Khoa Cơ điện và Công trình; Lãnh đạo, cán bộ vào giảng viên Khoa QLTNR&MT.

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Thành Huy đánh giá cao những kết quả trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp. Đại diện đoàn,  Ông đã  giới thiệu các văn bản liên quan, mục tiêu  hoạt động, nhiệm vụ, các tiêu chí và nội dung chủ yếu trong dự án được Quỹ hỗ trợ.

Hai bên đã tập trung trao đổi một số đề xuất xây dựng dự án về các đề tài; quy trình chuyển giao công nghệ; khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến… và hy vọng trong thời gian tới sẽ có những bước tiến về hợp tác trên các lĩnh vực.

Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Đối tượng được Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia hỗ trợ tài chính là các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm đổi mới quy trình công nghệ, đổi mới sản phẩm: chuyển giao công nghệ; chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp; ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp, thủy sản ở khu vực nông thôn, miền núi; đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp.

– Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới Khoa học công nghệ Quốc gia.pdf

Hình ảnh buổi làm việc