Làm việc với Đoàn kiểm tra Cụm thi đua số 1 các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam

Căn cứ kế hoạch công tác của Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam năm học 2018-2019. Sáng ngày 25/4/2019, Cụm thi đua số 1 đã tiến hành kiểm tra hoạt động và tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị thành viên Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tham gia Đoàn kiểm tra của Cụm thi đua số 1 có đ/c Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Khối thi đua, Trưởng Cụm thi đua số 1, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trưởng đoàn; cùng đại diện các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách thi đua, cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị công đoàn: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn có PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn Trường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Trường.

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn Trường đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả hoạt động và thực hiện phong trào thi đua của Công đoàn Nhà trường năm học 2018-2019. Báo cáo đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, đồng thời nêu bật những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn cũng như thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Đ/c Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn Trường kết quả hoạt động và phong trào thi đua của Công đoàn Nhà trường trong năm học 2018-2019

Sau khi nghe báo cáo do đ/c Nguyễn Sỹ Hà trình bày và ý kiến bổ sung của các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp, đại biểu trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ những ý kiến đánh giá cao về hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của đơn vị Công đoàn Trường ĐHLN, nổi bật như: làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBVC, LĐ; hoạt động nữ công; công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh…

PGS. TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Đ/c Nguyễn Tất Thắng – Trưởng Cụm thi đua số 1, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu

Phát biểu kết luận, đ/c Nguyễn Tất Thắng – Trưởng Cụm thi đua số 1 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động công đoàn và triển khai tốt phong trào thi đua của đơn vị Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp; là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo các tiêu chí chấm điểm và Giao ước thi đua của Khối; đơn vị Công đoàn Trường ĐHLN đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBVC, LĐ hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt các phong trào thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua trên các hoạt động của Nhà trường; tổ chức và phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức có hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, văn nghệ thể thao và các hoạt động cứu trợ xã hội; là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong Cụm thi đua số 1. Nhất trí đề nghị các đơn vị trong Khối (34 trường) và Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam xem xét đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện năm học 2018-2019 cho đơn vị Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm