Làm việc với đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội

Sáng 27/3/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà trường đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo, cán bộ các đơn vị Trường Trung học Phổ thông Lâm nghiệp, Trạm y tế, Trung tâm dịch vụ, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Bảo vệ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị chức năng đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường.

Theo báo cáo, Trường Đại học Lâm nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền và thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh sinh viên trong toàn trường về cách phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức; tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, bố trí sẵn khu cách ly, vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn cho toàn bộ nơi học tập, làm việc, khuôn viên trường…

Đoàn đi kiểm tra một số nơi trong khuôn viên Nhà trường

Sau khi nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường, Đoàn đã đi kiểm tra tại Giảng đường, Ký túc xa, Thư viện và một số khu vực chức năng trong khuôn viên Nhà trường. Qua quá trình khảo sát thực tế các thành viên trong Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, kịp thời, có hiệu quả của Trường Đại học Lâm nghiệp trong công tác chỉ đạo và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời các thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng đưa ra một số góp ý để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường tiếp tục được triển khai an toàn và hiệu quả.