Làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp Tây Nam Trung Quốc (SWFU)

Sáng ngày 20/12/2023, Trường Đại học Lâm nghiệp có buổi làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp Tây Nam Trung Quốc nhằm thảo luận các cơ hội hợp tác.

Tham dự buổi làm việc về phía đoàn công tác Đại học Lâm nghiệp Tây Nam Trung Quốc (SWFU) dẫn đầu bởi GS.TS. Xie Linkun – Phó Viện trưởng viện Viện Kỹ thuật vật liệu và hóa học; GS.TS. Qiu Jian – Trưởng Phòng thí nghiệm trọng điểm; GS.TS. Zhou Xiaojian – Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Vật liệu Sinh học cùng đoàn công tác.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF) có GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng, PGS.TS Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, Viện Kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị; Viện Công nghiệp gỗ và Nội Thất; khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh cùng cán bộ, nhà khoa học chuyên môn.

GS. TS. Zhou Xiaojian đã trình bày những thông tin khái quát, cập nhật mới nhất về Trường. SWFU nằm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là một cơ sở đào tạo tập trung vào lâm nghiệp. Với sự tích hợp liên ngành và phối hợp phát triển khoa học môi trường sinh học, nông nghiệp, khoa học, kỹ thuật, văn học, luật, quản lý và các ngành khác. Trường có 23 đơn vị giảng dạy và 85 chuyên ngành đại học với tổng số lượng sinh viên, học viên đang theo học hơn 31.000 người

Tại buổi làm việc, GS.TS. Phạm Văn Điển bày tỏ tính cấp thiết của việc Nâng tầm mối quan hệ hợp tác vốn đã rất thân thiết và lâu năm của hai trường đại học. Giáo sư nhấn mạnh tới các hạng mục SWFU có thể hỗ trợ và hợp tác để phát triển cùng VNUF trong thời gian tới, đặc biệt liên quan tới Hợp tác phát triển nhằm tăng cường năng lực của viện gỗ. Hai bên cũng đồng thời tiến hành thảo luận về: Các dự án hợp tác nghiên cứu, trao đổi giảng viên, học viên cao học, sinh viên, giới thiệu kết quả nghiên cứu về Khoa học và Công nghệ gỗ, hỗ trợ kinh phí cho sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Trung Quốc, cấp học bổng học sau đại học.

GS. TS. Hoàng Văn Sâm, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế cũng đề xuất thêm các hoạt động mong muốn phối hợp cùng SWFU trong gian đoạn tới. Nổi bật nhất là đề xuất tái khởi động chương trình trao đổi đào tạo giáo dục 2+2, 3+1 đối với bậc cử nhân, cũng như các chương trình đào tạo liên kết cho các bậc học sau đại học; Phối hợp xây dựng các dư án và xúc tiến thành lập trung tâm hợp tác về Vật liệu sinh học tại Đại học Lâm nghiệp.

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất sẽ giao nhiệm vụ cho đại diện hai Trường ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác dựa trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá của hai nước. Chương trình làm việc đã thành công tốt đẹp và mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai trường trong tương lai.

Nguồn: Phòng HTQT