Làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên

Ngày 19/6/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp xây dựng định hướng chương trình khoa học công nghệ (KH&CN) nhóm ngành Nông, Lâm, Ngư, Y học giai đoạn 2017 – 2025. Nội dung này được triển khai theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị “Phát triển KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017 – 2025”.

Tham dự buổi làm việc có GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Vũ Huy Đại – Trưởng phòng và các cán bộ của Phòng Khoa học & Công nghệ.

Về phía Trường Đại học Thái Nguyên có PGS.TS. Trần Thanh Vân – Trưởng ban Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng một số cán bộ trong đoàn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe giới thiệu và đánh giá các hoạt động KH&CN trong giai đoạn 2006 – 2016 của Trường Đại học Lâm nghiệp, hai bên đã trao đổi, thảo luận về các thông tin, kết quả KH&CN hiện nay và thống nhất: Bổ sung thêm các nhận xét, đánh giá trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2006 – 2016, đưa ra một số định hướng, chương trình trọng điểm trong thời gian tới, Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện bản đánh giá và Xây dựng định hướng chương trình trọng điểm chi tiết theo từng hợp phần.

Những đề xuất, định hướng của Trường Đại học Lâm nghiệp là một trong bốn lĩnh vực để Bộ giáo dục và Đào tạo căn cứ xác định định hướng phát triển KH&CN và đầu tư kinh phí của Nhà nước trong các cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành Nông, Lâm, Ngư, Y học giai đoạn 2017 – 2025.

Một số hình ảnh buổi làm việc