Làm việc với đoàn chuyên gia Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc và Đại học Kasetsart Thái Lan

Chiều 10/5/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm với đoàn chuyên gia Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO) và Đại học Kasetsart Thái Lan.

Tham dự có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế, Khoa Lâm học, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. Về phía đoàn chuyên gia có TS. Khongsak Pinyopusarerk – Chuyên gia tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO); TS. Maliwan Haruthaithanasan – Phó viện trưởng viện nghiên cứu cải thiện sản phẩm nông nghiệp, điều phối dự án về năng lượng sinh học, Đại học Kasetsart Thái Lan và các chuyên gia.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung thảo luận cơ hội hợp tác trong đào tao, nghiên cứu khoa học về giống cây trồng, trồng rừng, công nghệ sinh học và đa dạng sinh học. TS. Maliwan Haruthaithanasan đã giới thiệu về dự án năng lượng sinh học và mong muốn nhận được sự tham gia và hợp tác với các chuyên gia Đại học Lâm nghiệp. Hai bên đã thảo luận về các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa  Đại học Kasetsart Thái Lan và Đại học Lâm nghiệp.

Trong nội dung chuyến thăm và làm việc, đoàn chuyên gia đã đi thăm Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ và Khu rừng thực nghiệm cùng một số cơ sở vật chất của Nhà trường.

Hình ảnh buổi làm việc

Chụp ảnh lưu niệm

Thăm rừng thực nghiệm núi Luốt