Làm việc với các chuyên gia CHLB Đức về nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Sáng 08/02/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi Làm việc với các TS. Paul Winkler – Trường Đại học Gottingen, CHLB Đức về nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

Tham dự có GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp; các thành viên trong Biên tập Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp; Lãnh đạo, cán bộ Phòng Hợp tác Quốc tế.

Tại buổi làm việc, TS. Paul Winkler đã có bài trình bày đánh giá nhận xét những thế mạnh và tồn tại của Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp – Trường Đại học Lâm nghiệp, đồng thời đưa ra một số ý kiến để nâng cao chất lượng của Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp như: thành lập Hội đồng biên tập có thành viên trong nước và quốc tế là các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau, các bài viết trong Tạp chí đều bằng tiếng Anh, hướng dẫn các tác giả viết bài báo theo đúng thể lệ, Đề xuất một số phương thức cho quá trình phản biện, đăng ký xuất bản. TS Paul Winkler nhấn mạnh: Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp – Trường Đại học lâm nghiệp là tạp chí được các nhà khoa học và các tổ chức, cơ quan trong nước đánh giá cao trong lĩnh vực lâm nghiệp, có vai trò quan trọng  giúp nâng cao vị thế và chất lượng của Nhà trường, vì vậy nâng cao chất lượng Tạp chí theo hướng hội nhập quốc tế là rất cần thiết và thiết thực.

Các thành viên tham dự đã thảo luận, góp ý về các giải pháp cụ thể để nâng cấp xuất bản các Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp đạt chuẩn quốc tế, cụ thể hoàn thiện và tăng cường nhân sự của Hội đồng biên tập, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức của tạp chí theo chuẩn quốc tế, các công tác xuất bản, phát hành và quảng bá các tạp chí, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến tạp chí…

Kết thúc buổi làm việc, các thành viên tham dự thống nhất triển khai một số nội dung đã trao đổi nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng của Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp hướng tới hội nhập quốc tế.

Hình ảnh buổi làm việc

TS. Paul Winkler trình bày một số đề xuất 

Toàn cảnh buổi làm việc