Làm việc và ký bản ghi nhớ hợp tác với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều 26/12/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CRES) do PGS.TS. Lưu Thế Anh – Viện trưởng làm trưởng đoàn.

Đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF) tiếp và làm việc với đoàn có: PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Khoa Lâm học.

Tại buổi làm việc, Hai bên đã thảo luận, thống nhất về một số chương trình hợp tác trong thời gian tới: Liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, cùng triển khai các dự án về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, lâm nghiệp, lâm sinh, bảo tồn đa dạng sinh học, trao học bổng cho sinh viên…

Sau thời gian trao đổi và thống nhất, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng VNUF và PGS.TS. Lưu Thế Anh – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tạo một dấu ấn quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa VNUF và VNU-CRES để hướng tới mục tiêu cùng phát triển bền vững, lâu dài và thành công.

Lãnh đạo Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo bản ghi nhớ hợp tác, trong thời gian tới Hai bên sẽ cùng đề xuất và triển khai các đề tài, dự án, dịch vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu phát triển, sản xuất và triển khai ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; hợp tác đào tạo đại học và sau đại học; công bố, xuất bản bài báo trong nước và quốc tế… và các hoạt động khác Hai bên cùng quan tâm.

Lãnh đạo hai bên đánh giá cao các tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm

Bản ghi nhớ hợp tác sẽ thúc đẩy và là căn cứ để hai bên phát huy tiềm lực về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Đất nước, các địa phương và doanh nghiệp, cũng như tạo nguồn lực cho sự phát triển của Hai bên.