Làm việc đoàn cán bộ Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và Đại học Bang Washington, Hoa Kỳ

Sáng 14/01/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đón tiếp và làm việc với đoàn Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và giảng viên, sinh viên Đại học Bang Washington, Hoa Kỳ.

Tham dự buổi làm việc có Ngài Kent Elliott – Đại diện Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Đại học Bang Washington, Hoa Kỳ;

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp đón tiếp đoàn có Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa QLTNR&MT, Khoa Lâm học, Phòng HTQT, Phòng Đào tạo.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thảo luận một số chương trình hợp tác trong thời gian tới về đào tạo, nghiên cứu khoa học, các dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường… và một số nội dung hợp tác khác mà hai bên cùng quan tâm. Đặc biệt hai bên đã thảo luận chi tiết về phối hợp xây dựng giáo trình, bài giảng về thực thi pháp luật cho Kiểm lâm.

Thảo luận nội dung hợp tác với đoàn Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ

Tiếp theo chương trình, PGS.TS. Lê Xuân Phương – Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế đã có bài thuyết trình về tổng quan về ngành lâm nghiệp và quản lý rừng tại Việt Nam nói chung và các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lâm nghiệp nói riêng; các giảng viên, cùng sinh viên hai bên đã thảo luận sôi nổi các vấn đề đưa ra về rừng và tài nguyên rừng, chương trình phát triển ngành Lâm nghiệp, Quản lý rừng và quản lý rừng bền vững…

Hình ảnh buổi thảo luận, trao đổi