Lai Châu: tiềm năng phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng ngày 05/4/2019, tại thành phố Lai Châu đã diễn ra Hội thảo Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN tại Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ; ông Tống Thanh Hải – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; ông Dương Đình Đức – Giám đốc sở KH&CN tỉnh Lai Châu, tham dự Hội thảo còn có đại biểu các cơ quan trung ương, các tổ chức KHCN, các doanh nghiệp và các huyện trong tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo một số đơn vị, các nhà khoa học và thành viên trong đoàn.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tham luận

Trong chương trình Hội thảo, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có bài tham luận về Giải pháp nâng cao giá trị sản xuất Lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai do GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày với các giải pháp mang tính đột phá để góp phần nâng cao giá trị sản xuất Lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ở Lai Châu gồm 3 nhóm giải pháp chính:

– Giải pháp phát triển cây Lâm nghiệp và các hệ thống nông lâm kết hợp;

– Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản;

– Giải pháp về nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong quản lý tài nguyên rừng gắn với phòng chống thiên tai.

Lễ ký kết hợp tác về Đào tạo và nghiên cứu Khoa học công nghệ giữa UBND Tỉnh Lai Châu với Trường Đại học Lâm nghiệp

Tại Hội thảo, toàn thể đại biểu tham dự đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác về Đào tạo và nghiên cứu Khoa học công nghệ giữa UBND Tỉnh Lai Châu với Trường Đại học Lâm nghiệp, bản hợp tác là cơ sở để Trường Đại học Lâm nghiệp và các đơn vị trên địa bản tỉnh Lai Châu tiếp tục liên kết, hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và PTNT, đặc biệt phối hợp trong công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN của Trường Đại học Lâm nghiệp cho tỉnh Lai châu về các lĩnh vực nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển tài nguyên rừng, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân…

Toàn cảnh Hội thảo

Tiềm năng phát triển Lâm nghiệp ở Lai châu: tỉnh Lai Châu có nhiều tiềm năng lớn để trở thành một vùng sản xuất lâm nghiệp quan trọng:

Thứ nhất: Diện tích đất lâm nghiệp lớn là một yếu tố sản xuất thuận lợi để phát triển lâm nghiệp hàng hóa

Thứ hai: Lai châu là một tỉnh có sự đa dạng vùng sinh thái cao thuận lợi cho phát triển nhiều loài cây đặc sản và cây lâm sản ngoài gỗ, các loài cây dược liệu đặc biệt là cây Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus), đây là loài dược liệu quý có giá trị và phát triển thành sản phẩm chủ lực của tỉnh Lai Châu

Thứ ba: Rừng Lai Châu có giá trị cao trong việc cung cấp các dịch vụ môi trường rừng như cung cấp nước cho thủy điện, bảo vệ đất, hấp thụ Carbon…., do vậy có tiềm năng và cơ hội to lớn cho bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập từ chi trả DVMTR rừng.