Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021)

Phát huy vai trò của báo chí cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kể từ khi tờ báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trải qua 96 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Nền báo chí của đất nước đã có sự phát triển vượt bậc cả về đội ngũ, kỹ thuật, công nghệ và trình độ tác nghiệp; hiện cả nước có 779 cơ quan báo, tạp chí in; 67 đài phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương; 1.510 trang thông tin điện tử, 228 mạng xã hội được cấp phép, hơn 41.000 người làm báo. Báo chí có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, là diễn đàn của Nhân dân; tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là trong giai đoạn đất nước ta phải căng mình phòng, chống đại dịch COVID-19. Báo chí cũng rất tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các hành vi, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Báo chí đã phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng sôi nổi trên mọi lĩnh vực, làm nên những thành tựu to lớn; đồng thời, là cầu nối quan trọng trong thông tin đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác với Nhân dân các nước, góp phần nâng cao uy tín, vai trò, vị thế Việt Nam trên thế giới. Báo chí còn là diễn đàn tin cậy, thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam thành lập năm 1964. Trong suốt chặng đường suốt 57 năm trang vang xây dựng và phát triển (1964 – 2021), Nhà trường luôn nhận đực sự đồng hành của các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền công tác tuyển sinh, đào tạo; phản ánh, quảng bá hình ảnh và thương hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tới đông đảo các phụ huynh, học sinh, sinh viên trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), xin bày tỏ sự trân trọng biết ơn những cống hiến, đóng góp to lớn của các phóng viên, nhà báo qua các thế hệ, các cơ quan báo chí đã gắn bó với Nhà trường, các đồng chí có vai trò to lớn giúp Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam phát triển vững chắc./.

Một số hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Trường Đại học Lâm nghiệp

NGND. GS.TS. Trần Văn Chứ nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” do Hội Nhà báo Việt Nam tặng.

Lãnh đạo Nhà trường tặng hoa chúc mừng Ban Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam