Kỷ niệm 75 năm ngày thể thao Việt Nam 27/3/1946-27/3/2021

Thời gian: 8h00, ngày 26 tháng 3 năm 2021. Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng – Trường ĐHLN. Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, các đơn vị trong trường và toàn thể CBVC Trung tâm GDQP&TC.

Thời gian: 8h00, ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng – Trường ĐHLN.

Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, các đơn vị trong trường và toàn thể CBVC Trung tâm GDQP&TC.