Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Lâm nghiệp

Thực hiện Quyết định số 494/CP của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26/03/2003 Khoa Mác – Lênin đã được thành lập, từ Bộ môn Khoa học Xã hội nhân văn nay là Khoa Lý luận Chính trị. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển Khoa Lý luận Chính trị đã có nhiều bước phát triển, đảm đương tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học đặt ra, góp phần xây dựng trường Đại học Lâm nghiệp trở thành trường Anh hùng thời kỳ đổi mới. Ngày 4 tháng 5 năm 2013 Nhân dịp 10 năm thành lập Khoa Lý luận Chính trị – được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức cuộc gặp mặt các thế hệ cán bộ đã công tác tại bộ môn và khoa qua các thời kỳ.

Đến tham dự Buổi gặp mặt có: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; ông Phạm Văn Chương, Phó hiệu trưởng; ông Trần Hữu Viên nguyên Hiệu trưởng cùng các đ/c nguyên là Bí thư đảng ủy Nhà trường và Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Ban trong Nhà trường.

Đại biểu tham dự

Tại buổi gặp mặt ông Doãn Văn Hạnh trưởng khoa Lý luận Chính trị trình bày báo cáo đánh giá công tác xây dựng và phát triển khoa trong 10 năm qua và tri ân các thế hệ cán bộ đã có công lao xây dựng và phát triển Khoa Lý luận Chính trị nói riêng và trường Đại học Lâm nghiệp nói chung ngày càng phát triển.

Trong báo cáo đánh giá đã khái quát những nét cơ bản như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức và Công tác cán bộ 

Khi mới thành lập Khoa có 3 bộ môn, với tổng số giảng viên là 11 đồng chí ,và  2 cán bộ kiêm giảng.  3 đồng chí có trình độ thạc sỹ. Sau 5 năm xây dựng đào tạo đội ngũ giảng viên của Khoa đã có thời lỳ đạt 90% giảng viên có trình độ Sau Đại học, 100% là Đảng viên. Khi chuyển Bộ môn Thể chất Quốc phòng về Khoa, tổng số giảng viên của Khoa thời kỳ cao nhất lên tới 28 người.

          Giai đoạn 2008 – 2013: Giai đoạn chuyển đổi chương trình từ đào tạo niên chế chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Cùng với đó là sự chuyển đổi từ 5 môn sang đào tạo tích hợp còn 3 môn với thời lượng giảm từ 22 đơn vị học trình xuống còn 10 tín chỉ. Và tổ chức lợp học theo qui mô lớp đông, vì vậy số lượng giờ giảng đã giảm đáng kể chỉ còn từ 5000 – 7000 tiết/1 năm học ( thời kỳ cao 15000 – 17000). Vì vậy, qui mô giảng viên của Khoa đã giảm đáng kể ( 8 đồng chí chuyển công tác về Hà Nội, chủ yếu để hợp lý hóa gia đình). Để phù hợp với quy mô, chương trình đào tạo mới của trường – hiện nay tổng số giảng viên của Khoa còn 13 đồng chí. Trong đó có 1 đồng chí là Tiến sĩ, 7 đồng chí là Thạc sỹ ( 3 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh, 2 đồng chí học cao học).

 

2. Công tác giảng dạy 

Hàng năm luôn hoàn thành một khối lượng lớn giờ giảng. Thời kỳ cao nhất lên tới 1500 – 1700 tiết trong năm học, bình quân khoảng 700 – 800 tiết/ 1 giảng viên/ 1 năm học. Khi giảm tải chương trình và chuyển đổi sang mô hình tín chỉ, nhiều trường đã thừa giảng viên, một số trường rơi vào tình trạng khó khăn là không có giờ giảng. Khoa Lý luận Chính trị của trường ĐH Lâm nghiệp vẫn ổn định và phát triển, tạo điều kiện để nhiều đồng chí tiếp tục học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

          Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy chính khóa, khoa cũng đã hoàn thành tốt các hoạt động ngoại khóa như giảng dạy các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp Đảng viên mới, Báo cáo thời sự… Đặc biệt là huấn luyện các đội tuyển của trường tham dự các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, các giải thể thao, các cuộc thi về kiến thức An ninh Quốc phòng của Bộ và địa phương tổ chức và đều giành giải cao trong các cuộc thi đó.

Đặc biệt là trong 10 năm qua, chương trình các môn học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đã có nhiều lần đổi mới. Bước lớn nhất là tích hợp lại chương trình 5 môn xuống còn 3 môn học. Khoa đã chỉ đạo các bộ môn và tham mưu với nhà trường để thực hiện tốt các bước đổi mới đó, đảm bảo chất lượng đào tạo.

3. Công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng cán bộ

 

Trong 10 năm qua công tác nghiên cứu khoa học luôn được đẩy mạnh gắn với bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, khoa đã chủ trì 1 đề tài cấp bộ trong Đề án Đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng khối ngành nông – lâm – ngư, và đã được Bộ đánh giá cao kết quả của Đề án đã đạt được. Trong 10 năm qua các đồng chí trong khoa đã hoàn thành 5 đề tài cấp trường, hơn 10 đề tài cấp khoa và hàng trăm chuyên đề cấp bộ môn, các đồng chí giảng viên cũng đã tích cực viết hàng chục bài báo khoa học đăng trên các tạp chí ngành và các cuộc hội thảo quốc gia. Các hoạt động đó đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cáo trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

 

          Công tác Bồi dưỡng cán bộ của khoa trong những năm qua cũng luôn được chú trọng và được coi là một nhiệm vụ trọng  tâm trong 10 năm qua, đặc biệt là khi khoa mới được thành lập. Đến nay đội ngũ của khoa đã có đủ năng lực trình bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo. ( Tuy nhiên, do chuyển công tác nên quy hoạch chuyên môn còn bị ảnh hưởng, 8 đồng chí chuyển công tác, nếu không chuyển hiện có 9 đồng chí là nghiên cứu sinh, 3 đồng chí đã bảo vệ xong tiến sỹ).

 

 

Ông Doãn Văn Hạnh trưởng khoa Lý luận Chính trị trình bày báo cáo đánh giá công tác xây dựng và phát triển Khoa sau 10 năm thành lập

Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã nghe những lời tâm sự, góp ý chân tình từ các cán bộ đã và đang công tác tại Khoa Lý luận Chính trị qua các thời kỳ.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phát biểu tại buổi gặp mặt

ông Trần Hữu Viên nguyên Hiệu trưởng phát biểu tại buổi gặp mặt

Các đại biểu cùng thầy cô Khoa Lý luận Chính trị chụp ảnh lưu niệm