Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty Cổ phần phát triển ứng dụng di động sáng tạo hữu ích (Hệ sinh thái DUCA Việt Nam)

Trên cơ sỡ những kết quả đạt được tại Hội thảo xúc tiến hợp tác giữa đại học Lâm nghiệp và Công ty Cổ phần phát triển ứng dụng di động sáng tạo hữu ích vừa qua, ngày 14/8/2020, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra buổi ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Tham dự ký kết, Công ty Cổ phần phát triển ứng dụng di động sáng tạo hữu ích tham dự: ông. Chu Mạnh Long – Tổng Giám đốc; bà. Phùng Thu Huế – Phó Tổng giám đốc; bà. Trương Huyền Trang – Giám đốc kinh doanh; một số cán bộ chuyên gia Nông nghiệp, cố vấn pháp lý, chuyên gia NNCNC Isaren, chuyên gia IT.

Về phía trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH&CN, Phòng Đào tạo, Khoa CĐ&CT, Khoa Lâm học, Viện CNSHLN, Viện CNG&NT, Viện QLĐĐ&PTNT và Khách mời;

Trong không khí cởi mở, hai bên đã thảo luận, thống nhất và đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực:

+ Hợp tác trong sản xuất, chế biến và giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm Đông trùng hạ thảo và các sản phẩm được chế biến từ ĐTHT;

+ Hợp tác trong nghiên cứu, quy trình chọn, sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp; giới thiệu và bán cây giống;

+ Hợp tác ứng dụng AI vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp nhằm làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định phát triển trong mọi lĩnh vực;

+ Hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao quy trình sản xuất thuốc thú y, phân bón sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;

+ Hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao quy trình sản xuất vật liệu mới như giá thể, bao bì và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

+ Hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chế biến lâm sản;

+ Hợp tác trong nghiên cứu, chuyên giao phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu, sản xuất và đào tạo về nông nghiệp công nghệ cao;

+ Hợp tác trong đào tạo và tiếp nhận sinh viên ra trường làm việc cho Hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao DUCA Việt Nam.

Buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty Cổ phần phát triển ứng dụng di động sáng tạo hữu ích đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một trong những bước đi cụ thể, thiết thực, tăng cường mối quan hệ toàn diện và hiệu quả trong công tác nghiên cứu – chuyển giao công nghệ- đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một số hình ảnh buổi ký kết hợp tác

GS.TS. Trần Văn Chứ tiếp và làm việc với Công ty DUCA Việt Nam

Ông. Chu Mạnh Long – Tổng Giám đốc DUCA Việt Nam phát biểu​

Bà. Phùng Thu Huế – Phó Tổng giám đốc DUCA Việt Nam phát biểu

Bà. Trương Huyền Trang – Giám đốc kinh doanh​ DUCA Việt Nam phát biểu

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty Cổ phần phát triển ứng dụng di động sáng tạo hữu ích​