Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

Sáng 03/8/2019, lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng cùng với đại diện Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc, GS.TS. Byung Bae Park đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Nhà trường. Tham dự buổi ký kết có lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa quản lý tài nguyên rừng và Môi trường cùng giảng viên và sinh viên.

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên nhất trí cùng nhau xây dựng dự án về Quản lý tài nguyên rừng; hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; giới thiệu các chương trình học bổng cho giảng viên và sinh viên sang học tập tại Hàn Quốc, và thực hiện các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ vui mừng về việc ký kết giữa hai đơn vị. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các chương trình hợp tác cụ thể và hiệu quả trong thời gian tới giữa hai Nhà trường. Lãnh đạo hai bên mong muốn dựa trên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, hai trường sẽ tăng cường phối hợp, hợp tác toàn diện để thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học… các điều khoản chi tiết sẽ được triển khai thực hiện sớm và có hiệu quả.

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển hợp tác giữa hai Nhà trường

Trong nội dung chương trình làm việc, GS.TS. Byung Bae Park đã giới thiệu khái quát về Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc và có buổi sinh hoạt học thuật với cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế phát biểu

GS.TS. Byung Bae Park phát biểu

Một số hình ảnh sinh hoạt học thuật