Kiểm tra sinh viên nội trú

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trường ĐHLN tại Hội nghị Giao ban công tác sinh viên tháng 4/2013; ngày 29/5/2013, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường đã phối hợp với trung tâm dịch vụ, cán bộ phòng CT-CTSV kiểm tra sinh viên nội trú trong giờ tự học. Đoàn kiểm tra gồm các ông bà có tên sau:

 

 

            – Ông Đinh Quốc Cường- Phó Chủ nhiệm khoa QLTNR&MT- Trưởng đoàn,

            – Ông Trần Ngọc Hải- Bí thư Chi bộ khoa QLTNR&MT- Phó trưởng đoàn.

            – Ông Phạm Thành Trang- Bí thư Liên Chi đoàn- ủy viên,

            – Ông Trần Đình Mạnh- Chuyên viên phòng CT-CTSV- ủy viên

            – Ông Nguyễn Văn Chung- Trợ lý khoa- ủy viên,

            – Bà: Nguyễn Thị Bích Hảo- Giảng viên khoa QLTNR&MT- ủy viên,

            Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác học tập, nội vụ của sinh viên với số phòng được kiểm tra là 25; qua kiểm tra đoàn đã có báo cáo bằng văn bản lên lãnh đạo trường và Thường trực Ban công tác sinh viên nội- ngoại trú Trường ĐHLN. trong đó, đoàn đã kiến nghị với Ban GH Trường về cải thiện nơi ăn ở, sửa chữa một số cơ sở vật chất, về công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trong KTX.