Khoa Lâm học – 60 năm xây dựng và phát triển

Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp đến nay đã tròn 60 năm. 60 năm một chặng đường lịch sử; 60 năm một mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển. 60 năm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của ngành lâm nghiệp và sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

     Cùng với sự phát triển toàn diện của nền kinh tế đất nước, ngành Lâm nghiệp đã và đang có những đóng góp quan trọng trong sản xuất và xuất khẩu, góp phần ổn định đời sống nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa. Việc bảo vệ và phát triển vốn rừng không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh quốc phòng.

     Năm 1956 Khoa Lâm học được thành lập và là một trong các khoa của Học viện Nông – Lâm Hà Nội. Đến ngày 19/8/1964, Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo quyết định số 127/CP của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tách Khoa Lâm học và Tổ cơ giới khai thác Lâm nghiệp của Học viện Nông – Lâm Hà Nội.

    Năm 1984, một mốc son rất đáng ghi nhớ của Trường Đại học Lâm nghiệp nói chung và của Khoa Lâm học nói riêng: sự kiện Trường được chuyển địa điểm từ huyện Đông Triều – Quảng Ninh về địa bàn Xuân Mai – huyện Chương Mỹ – Hà Nội. Từ đó đến nay, trải qua 32 năm, cùng với các đơn vị trong trường, các thế hệ thầy và trò Khoa Lâm học đã không ngừng phấn đấu, vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập, góp phần đưa Khoa Lâm học từng bước phát triển và hội nhập.

    Trải qua 60 năm đào tạo, xây dựng và phát triển (1956-2016), Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp đã trở thành một Khoa đào tạo nòng cốt với các bậc học từ đại học đến tiến sĩ trong lĩnh vực lâm sinh và điều tra – quy hoạch rừng; một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực điều tra rừng, lâm sinh, khuyến nông – khuyến lâm, phát triển nông thôn…

     Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và ứng phó với những sự thay đổi bất lợi của khí hậu toàn cầu, thực hiện những chủ trương, chiến lược của Trường Đại học Lâm nghiệp, Khoa Lâm học đã và đang tiếp tục đổi mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; từng bước nâng cao đào tạo kỹ năng thực tiễn cho sinh viên. Mặc dù có nhiều biến động về lực lượng cán bộ giảng dạy và sự thay đổi của các bộ môn, trung tâm thuộc khoa trong thời gian gần đây, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa Lâm học vẫn luôn nỗ lực phấn đấu, tập trung mọi nguồn lực để triển khai tốt các chương trình đào tạo, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường..

      Hiện nay, Khoa Lâm học có đội ngũ gồm 50 CBVC, giảng viên và LĐHĐ, trong đó có 02 GS, 01 PGS, 12 tiến sĩ, 35 nghiên cứu sinh và thạc sĩ. Khoa Lâm học đang đào tạo 03 ngành ở trình độ đại học, 02 ngành bậc cao học và 02 chuyên ngành bậc tiến sĩ.

       Trong 60 năm qua, Khoa Lâm học đã đào tạo cho đất nước gần 15.000 kĩ sư; 1.250 thạc sĩ và trên 50 tiến sĩ. Đồng thời, các cán bộ giảng viên của Khoa thực hiện 05 đề tài cấp nhà nước, 77 đề tài cấp ngành, cấp bộ và 81 đề tài cấp cơ sở…Bên cạnh đó, hoạt động NCKH của sinh viên cũng được chú trọng. Trong 10 năm gần đây (2006 – 2016), đã có 230 chuyên đề NCKH với 544 lượt sinh viên tham gia. Trong đó, có 04 công trình NCKH của sinh viên được giải nhì cấp Bộ, 20 công trình đạt giải cấp trường.

      Với kiến thức được trang bị, các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp từ khoa Lâm học đã và đang có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành lâm nghiệp nói riêng và sự phát triển của nhiều địa phương và đất nước nói chung. Trong số gần 15.000 cựu sinh viên của Khoa, nhiều người đã và đang giữ vị trí quan trọng ở các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các cơ sở đào tạo trong ngành, các viên nghiên cứu… và ở nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty trên cả nước.

      Về thành tích của các cán bộ, giảng viên đã và công tác tại Khoa Lâm học, tính đến tháng 11/2016, có 01 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 12 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 07 nhà giáo được phong học hàm Giáo sư, 14 nhà giáo được phong học hàm Phó Giáo sư.

      Trước thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, tập thể, các đơn vị và các cá nhân cán bộ, giảng viên của khoa đã được Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý:

     – Khoa Lâm học đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba.

     – Nhiều bộ môn và các cá nhân được nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng, Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     – Khoa và nhiều tập thể và cá nhân được Hội đồng thi đua các cấp xét và công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp trong nhiều năm.

     Lãnh đạo Khoa qua các giai đoạn

     Giai đoạn: 1956 – 1964: 

     – Trưởng Khoa: NGND Nghiêm Xuân Tiếp; Thầy Nguyễn Văn Dưỡng.

     Giai đoạn: 1964 – 1984

     – Trưởng Khoa: Thầy Nguyễn Văn Dưỡng; Thầy Bùi Viết Ngân; Thầy Ngô Văn Ngự; GS. Vũ Hân; PGS. TS. Trần Thanh Bình; GS. TS. Nguyễn Hải Tuất;  Thầy Nguyễn Duy Hùng; Thầy Lê Mộng Chân.

     – Phó Trưởng Khoa: Thầy Chu Chí Lộc; Thầy Ngô Văn Ngự, Thầy Bùi Viết Ngân; Thầy Đoàn Đình Hải; Thầy Nguyễn Tiến Thảo; PGS. TS. Trần Thanh Bình; GS. TS. Nguyễn Hải Tuất; Thầy Lê Nguyên; Thầy Nguyễn Duy Hùng; Thầy Lê Mộng Chân; PGS. TS. Nguyễn Hữu Vĩnh.

     Giai đoạn: 1985 –  2006

     – Trưởng Khoa: GS.TS. Phùng Ngọc Lan; GS. TS. Ngô Quang Đê;  TS. Lê Sỹ Việt .

    – Phó Trưởng Khoa: Thầy Trần Công Loanh; Thầy Phạm Khắc Hồng; GS. TS. Trần Hữu Viên; PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn; ThS. Hoàng Xuân Y; TS. Bùi Thị Huế; GS. TS. Phạm Văn Điển; Thầy Phạm Quang Vinh.

     Giai đoạn: 2007- 2016

     – Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình.

     – Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Đỗ Anh Tuân; ThS. Nguyễn Đình Hải.

     Giai đoạn: 2016 – nay:

     – Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Khoa: PGS.TS. Bùi Thế Đồi. 

     – Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Xuân Trường; ThS. Nguyễn Đình Hải.