Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quyết định thành lập Tiền thân Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là Khoa Kinh tế Lâm nghiệp được thành lập vào năm 1964 – là một trong 3 khoa đầu tiên của Trường Đại học Lâm nghiệp khi thành lập. Năm 1990, Khoa Kinh tế Lâm nghiệp giải thể và thành lập…

Quyết định thành lập

Tiền thân Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là Khoa Kinh tế Lâm nghiệp được thành lập vào năm 1964 – là một trong 3 khoa đầu tiên của Trường Đại học Lâm nghiệp khi thành lập. Năm 1990, Khoa Kinh tế Lâm nghiệp giải thể và thành lập bộ môn Kinh tế xã hội sáp nhập vào Khoa Lâm nghiệp. Năm 1995, Khoa được thành lập lại với tên là Khoa Quản trị kinh doanh. Ngày 08/7/2008, Khoa được đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 2041/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm: Ban Lãnh đạo khoa, 06 bộ môn và 02 trung tâm.

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng hiện tại của Khoa: 91 (gồm 01 cán bộ kiêm giảng), trong đó có 02 PGS; 19 tiến sĩ; 66 thạc sĩ (có 21 đang làm NCS trong và ngoài nước); 6 cử nhân (có 05 đang học cao học).

Trưởng khoa: GVC. TS. Bùi Thị Minh Nguyệt;

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà.

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Thao

TTCác đơn vị thuộc Khoa  Trưởng đơn vị
1Bộ môn Quản trị doanh nghiệpGVC.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương
2Bộ môn Tài chính kế toánGVC.TS. Hoàng Vũ Hải
3Bộ môn Kinh tếGV.TS. Nguyễn Tiến Thao
4Bộ môn LuậtGVC.ThS. Võ Mai Anh 
5Bộ môn Tin họcGV.Th.s. Mai Hà An
6Bộ môn Ngoại ngữGV. ThS. Bùi Quang Hưng
7Trung tâm Công tác xã hội và Phát triển cộng đồngGV.TS. Phạm Thị Huế
8Trung tâm Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệpGV.TS. Đoàn Thị Hân

Lĩnh vực hoạt động chính

● Đào tạo

– Đào tạo đại học 07 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Kế toán; Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Công tác xã hội; Hệ thống thông tin.

– Đào tạo thạc sỹ 02 ngành: Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế;

– Đào tạo tiến sỹ 01 ngành: Kinh tế nông nghiệp.

Tổng số sinh viên đang theo học: 1.075 SV đại học, 709 học viên cao học, 24 nghiên cứu sinh.

● Nghiên cứu khoa học, công nghệ – Hướng nghiên cứu chính: Chính sách nông lâm nghiệp, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Tài chính, Kế toán, Quản lý kinh tế, Quản trị doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Đổi mới doanh nghiệp, Cổ phần hóa doanh nghiệp.

● Hợp tác quốc tế: Khoa đang liên kết với một số các tổ chức quốc tế trong thực hiện các nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, chính sách nông lâm nghiệp, tài chính vườn quốc gia, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

● Dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ đào tạo quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tư vấn và hỗ trợ đào tạo công tác xã hội và phát triển cộng đồng, tư vấn lĩnh vực tài chính, kế toán.

Cơ sở vật chất: Hiện nay, Khoa có 3 phòng thực hành máy tính, các thiết bị thực hành phục vụ ngành Hệ thống thông tin, các thiết bị văn phòng phục vụ thực hành cho sinh viên khối ngành Kinh tế. Ngoài ra, Khoa liên kết với nhiều doanh nghiệp để chuẩn bị địa bàn thực hành, thực tập cho sinh viên như các Công ty du lịch, Trung tâm Công tác xã hội, khách sạn, cơ quan quản lý nhà nước các cấp,….

Truyền thống và những thành tích đạt được: Với 55 năm xây dựng và phát triển, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã đào tạo một lực lượng đông đảo sinh viên hiện nay đang công tác ở nhiều ngành nghề khác nhau, ở mọi miền Tổ quốc. Từ năm 2014-2019, đã có gần 10.000 cử nhân, gần 800 thạc sĩ tốt nghiệp; hơn 40 khóa đào tạo ngắn hạn với trên 1.600 học viên.

   Từ năm 2014 đến nay, đã thực hiện 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp tỉnh, 05 nhiệm vụ của Tổng cục Lâm nghiệp, 10 chương trình tài trợ quốc tế. Ngoài ra, nhiều cán bộ tham gia đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, tư vấn kinh tế, chính sách cho các tổ chức trong và ngoài nước.

   Nhiều năm Khoa được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen, chiến sĩ thi đua các cấp.

   Định hướng phát triển

– Giai đoạn 2020 đến 2025: Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín, năng động, giàu tiềm năng và phát triển nhanh chóng. Quy mô giảng viên: 80-90 giảng viên với 90% có trình độ sau đại học, trong đó có 25% là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, 65% là thạc sĩ; Đào tạo tiến sĩ 02 chuyên ngành, thạc sĩ 03 chuyên ngành, đại học 09 ngành; Quy mô đào tạo: 20 NCS, 300 học viên cao học và 300 – 500 sinh viên đại học/năm.

– Tầm nhìn đến năm 2030: Trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các khoa của các trường đại học hàng đầu trong nước cùng lĩnh vực đào tạo & nghiên cứu khoa học. Quy mô giảng viên: 80 giảng viên với 100% có trình độ sau đại học, trong đó có 30% tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, 70% thạc sĩ; Đào tạo tiến sĩ 03 chuyên ngành, thạc sĩ 04 chuyên ngành, đại học 10 ngành; Quy mô đào tạo: 25 NCS, 400 học viên cao học và 500 -700 sinh viên đại học/năm.

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà T10-Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại: 02433.608.419

Website: http://ktqtkd.vnuf.edu.vn;

Email: vnuf.kt.qtkd@gmail.com 

Facebook: http://www.facebook.com/ktqtkd.vnuf/