Khóa học hè dành cho sinh viên Lâm nghiệp các nước Asean tại Trường Đại học Gadjah Mada (UGM), Indonesia

Khoá học hè dành cho sinh viên Lâm nghiệp các nước ASEAN do Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia tổ chức hàng năm và được bắt đầu từ năm 2016.

Khoá đầu tiên có chủ đề Quản lý rừng nhiệt đới trong thế giới thay đổi”, Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam có 05 sinh viên của chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên tham gia và 01 giảng viên tham gia giảng dạy.

Khoá thứ hai năm 2017 có chủ đề “Rừng nhiệt đới bền vững cho lương thực, năng lượng, vật chất tái tạo và đa dạng sinh học”. Trường ĐH Lâm nghiệp có 06 sinh viên thuộc chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên tham gia.

Khoá thứ ba năm 2018 với chủ đề “Phục hồi rừng cho dịch vụ hệ sinh thái và giảm nhẹ biến đổi khí hậu” diễn ra từ ngày 30/7 đến 10/9, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về việc đánh giá và phân tích vai trò của lâm sinh trong phục hồi đất và hệ sinh thái rừng và vai trò của phương pháp lâm sinh thâm canh trong giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở vùng nhiệt đới.

Năm nay Trường Đại học Lâm nghiệp có 7 sinh viên tham gia (trong đó có 05 sinh viên chương trình tiên tiến ngành QLTNTN và 02 học viên cao học chương trình Lâm nghiệp nhiệt đới quốc tế) và 01 giảng viên tham gia giảng dạy. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Trường Đại học Lâm nghiệp tham gia cùng với các sinh viên lâm nghiệp đến từ ASEAN gồm: Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Ngoài ra còn có sinh viên đến từ các nước Nhật Bản và Đài Loan.

Một số hình ảnh về hoạt động của giảng viên và sinh viên trong khóa học năm 2016 và 2018

Nhóm giảng viên và sinh viên đi thực địa rừng ngập mặn năm 2016 

Sinh viên và giảng viên VNUF trong chuyến thực địa thăm núi lửa Merapi

Một số hoạt động của giảng viên và sinh viên trong khóa học năm 2018

Nguồn: Phòng Hợp tác quốc tế