Khóa đào tạo Tiểu giáo viên môn học Quàn lý phát thải các-bon trong lâm nghiệp

Ngày 17-18/8/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) tổ chức khóa Đào tạo tiểu giáo viên môn học Quản lý phát thải các-bon trong lâm nghiệp (Forest Carbon Emissions Management – FCEM) tại tỉnh Hòa Bình.

Tham dự có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng; bà Nguyễn Thu Hà – Chuyên gia dự án VFD, giảng viên lớp học và 30 học viên là các giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường.

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giúp học viên trang bị kiến thức, kỹ năng chung về biến đổi khí hậu và các-bon rừng; Đo tính và giám sát trữ lượng các-bon rừng; Quản lý phát thải các-bon trong lâm nghiệp – những bài học kinh nghiệm… qua đó giúp học viên phân tích để đo tính trữ lượng các-bon rừng.

Tại khóa đào tạo, giảng viên lớp học đã trình bày phương pháp xây dựng bài giảng của môn học FCEM cho các nội dung chính sau: Rừng, chu trình các-bon toàn cầu và biến đổi khí hậu; Vai trò của rừng và các-bon trong rừng đối với những thỏa thuận liên quan tới khí hậu toàn cầu; Giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào rừng; Phát thải các-bon từ sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp (LULUCF); Hiện trạng phát thải các-bon rừng của Việt Nam; Giới thiệu chung về các bể chứa các-bon đo tính và giám sát các-bon rừng; Đảm bảo và kiểm soát chất lượng (QA&QC); Phương pháp do tính các-bon ngoài thực địa; Phương pháp đo tính trữ lượng các-bon rừng ngoài thực địa; Tính toán trữ lượng các-bon và các công cụ tính toán tham khảo; Xác định số liệu hoạt động và hệ số phát thải; Mức phát thải tham chiếu (REL); Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát rừng quốc gia (NFMS); Quản lý phát thải các-bon trong lâm nghiệp – những bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, học viên còn được thực hành thực tế tại ngoài hiện trường tại khu rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình.

Phát biểu bế mạc khóa đào tạo, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng khóa đào tạo thành công tốt đẹp và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, chuyên gia Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam đã truyền đạt những ký năng cần thiết trong giảng dạy môn học Quản lý phát thải các-bon trong lâm nghiệp cho giảng viên Nhà trường. Phó Hiệu trưởng mong muốn sau khóa đào tạo các học viên sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã được truyền đạt và tiếp thu để làm tốt công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Môn học Quản lý phát thải các-bon trong lâm nghiệp đã được Nhà trường đưa vào chương trình đào tạo của 8 ngành học bắt đầu từ năm học 2017-2018.

Một số hình ảnh kháo đào tạo

Giảng viên trình bày nội dung trong khóa đào tạo

Một số hoạt động trong nội dung đào tạo

Trao chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa đào tạo

Khóa tào tạo kết thúc thành công