Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng ngày 30/01/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) 04 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành: Kế toán trình độ đại học; Thiết kế nội thất trình độ đại học; Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ và ngành Quản lý tài nguyên rừng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Có mặt trực tiếp để tiến hành khảo sát có Bà. Nguyễn Thị Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long; TS. Nguyễn Văn Đường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long, Thư ký; PGS.TS. Lê Thị Tuyết, Kiểm định viên, Trung tâm KĐCLGD Thăng Long, Thành viên thường trực; TS. Trần Thị Thanh Tâm, Thành viên; PGS.TS. Lê Văn Hảo, Trưởng đoàn Đánh giá ngoài (làm việc trực tuyến).

Tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia ĐGN, về phía Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Cao Quốc An Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Phạm Minh Toại, Phó hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Bùi Thế Đồi Phó hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà Chủ tịch Công đoàn Trường, Giám đốc Phân hiệu Đồng Nai (tham gia trực tuyến); cùng toàn thể Quý Thầy/Cô Ban lãnh đạo khoa, viện, Trưởng ban thư ký của 04 CTĐT được đánh giá và Trưởng các đơn vị chức năng trong Trường.

Trước khi tiến hành phiên họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên 04 CTĐT được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN chương trình đào tạo của Nhà trường.

Bà. Nguyễn Thị Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long

TS. Nguyễn Văn Đường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long, Thư ký;

PGS.TS. Lê Thị Tuyết, Kiểm định viên, Trung tâm KĐCLGD Thăng Long, Thành viên thường trực;

TS. Trần Thị Thanh Tâm, Thành viên;

Tiếp sau đó, Đoàn chuyên gia ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ ĐGN 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp. Đánh giá về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng, Đoàn ĐGN đã chỉ ra một số tiêu chí Nhà trường cần lưu ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức. Đoàn cũng đã trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.

ThS. Nguyễn Hữu Cương, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu tại buổi làm việc đã trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Đoàn ĐGN, thời gian tới Nhà trường sẽ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu mà Đoàn đã chỉ ra.

Kết thúc buổi làm việc, PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và Bà. Nguyễn Thị Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ 04 CTĐT.

Hình ảnh buổi Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp