Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 01-02/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Quản lý đất đai; ngành Quản lý tài nguyên rừng và ngành Quản trị kinh doanh) của Trường Đại học Lâm nghiệp tại Cơ sở Hà Nội và Phân hiệu Đồng Nai của Nhà trường.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ tại Hà Nội sáng ngày 01/10 có TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Thành viên thường trực Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn; về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng và các thành viên Ban Giám hiệu Nhà trường; các thành viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo; Ban Lãnh đạo Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh các cán bộ đầu mối các mảng công tác và các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Đoàn khảo sát sơ bộ tại Phân hiệu Đồng Nai sáng ngày 02/10 có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn; đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, TS. Vũ Thu Hương – Quyền Giám đốc Phân hiệu cùng các thành viên Ban lãnh đạo Phân hiệu Đồng Nai, đại diện Lãnh đạo Khoa Lâm học, Khoa Kinh tế và Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Tài nguyên và Môi trường và các bộ phận liên quan tại Phân hiệu Đồng Nai.

Ban Lãnh đạo Trung tâm đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và thành phần Đoàn khảo sát.

TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN phát biểu

Tại đợt khảo sát sơ bộ, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 03 chương trình đào tạo. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo. Đoàn khảo sát sơ bộ tại Phân hiệu Đồng Nai cũng đã phỏng vấn một số nhóm đối tượng liên quan và thăm quan, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ 3 chương trình đào tạo.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo

Kết thúc phiên Khảo sát sơ bộ tại Trường, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 25/10/2019 đến ngày 30/10/2019, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo nói trên tại Cơ sở Hà Nội và Phân hiệu Đồng Nai của Nhà trường.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ:

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện phỏng vấn tại Phân hiệu Đồng Nai

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài kiểm tra cơ sở vật chất tại Phân hiệu Đồng Nai

Nguồn: cea.vnu.edu.vn