Khảo sát sơ bộ phục vụ khảo sát chính thức 04 CTĐT năm 2021

Thời gian: 08h00, ngày 03 tháng 3 năm 2021; Địa điểm: Phòng họp E – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; lãnh đạo Khoa Lâm học, Khoa Cơ điện và Công trình, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất;…

Thời gian: 08h00, ngày 03 tháng 3 năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp E – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; lãnh đạo Khoa Lâm học, Khoa Cơ điện và Công trình, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất; lãnh đạo Phòng Đào tạo; lãnh đạo và cán bộ Phòng KT&ĐBCL; Trưởng ban thư ký 04 CTĐT.

  • Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn ĐGN, Thư ký, Thành viên thường trực.