Bế mạc, ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài của Trường Đại học Lâm nghiệp chu kỳ 2, giai đoạn 2018-2023

Thời gian: ngày 09/9/2023; Địa điểm: Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần:

Thời gian: ngày 09/9/2023;

Địa điểm: Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần:

  • Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và khách mời.
  • Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ban giám hiệu; thành viên Hội đồng trường; Trưởng và phó các đơn vị thuộc Trường; các thành viên Hội đồng tự đánh giá, các ban chuyên môn, các nhóm công tác chuyên trách; Trưởng và phó bộ môn/trung tâm thuộc các khoa/viện/trung tâm; Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM Trường; Ban chấp hành Hội sinh viên Trường; Ban cán sự lớp đại học và sau đại học; Ban chấp hành Chi đoàn các lớp của Trường;