Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên K67

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm 2022–2023”, sáng 26/9/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” dành cho tân sinh viên khóa 67.

Thành phần tham dự có: PGS.TS.Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Phòng, Ban chức năng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các trợ lý, cố vấn học tập và toàn thể tân sinh viên khóa 67.

Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác sinh viên năm học 2022-2023; nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh viên trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định, quy chế về đào tạo và công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; nhận thức được những giá trị truyền thống tốt đẹp, tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá học cho tân sinh viên K67.

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng và khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS. Phạm Minh Toại thay mặt lãnh đạo Nhà trường gửi lời chúc mừng đến toàn thể tân sinh viên Khóa 67 đã vượt qua kỳ tuyển sinh đầy khó khăn và giờ đây chính thức bước vào những buổi học đầu tiên tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Thầy Phó hiệu trưởng nhấn mạnh: Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên có vai trò quan trọng, giúp cho các em sinh viên có định hướng, thông tin chính xác về các hoạt động của Nhà trường, về môi trường học tập, rèn luyện, phấn đấu trong suốt quá trình theo học. Thầy mong muốn các em sinh viên nghiêm túc học tập, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, để có kết quả học tập cao nhất góp phần giáo dục toàn diện trong những năm tháng tại Nhà trường. 

ThS. Phạm Gia Thanh – Phó trưởng phòng CT&CTSV trình bày nội dung trong tuần sinh hoạt

Tuần sinh hoạt công dân –  sinh viên khóa 67 sẽ diễn ra trong 07 ngày (26/9 – 30/10/2022). Trong chuỗi hoạt động sinh hoạt công dân sinh viên, các bạn tân sinh viên sẽ được giới thiệu những nội dung quan trọng liên quan đến chương trình đào tạo, các vấn đề trong học tập, hoạt động học thuật, ngoại khóa, chính sách học bổng, chính sách hỗ trợ sinh viên,… Đồng thời, các bạn cũng được tiếp cận với cơ cấu tổ chức Nhà trường, chức năng – nhiệm vụ của các đơn vị mà sinh viên có thể sẽ cần hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

TS. Lê Ngọc Hoàn – Phó Trưởng phòng Đào tạo phát biểu

Đồng chí đã trao đổi, chia sẻ tới các tân sinh viên những thông tin chính xác về các hoạt động của Nhà trường, về môi trường học tập, rèn luyện, phấn đấu trong suốt quá trình theo học. Đồng chí muốn các em sinh viên nghiêm túc học tập, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, để có kết quả học tập cao nhất góp phần giáo dục toàn diện trong những năm tháng tại Nhà trường. 

Toàn cảnh hội trường G6 ngày khai mạc tuần sinh hoạt công dân