Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên K65

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm 2020 – 2021” Thành phần tham dự: Trưởng phòng Chính trị và CTSV, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện các CLB, Đoàn, Hội…tân sinh siên K65…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm 2020 – 2021”

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Chính trị và CTSV, Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện các CLB, Đoàn, Hội…tân sinh siên K65

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 7/9/2020

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp