Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác lớp sinh viên

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2013-2014, tối ngày 16/01/2014, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác lớp sinh viên cho đội ngũ Ban cán sự lớp K57 và K58.

Thầy Hoàng Ngọc Yên, Trưởng phòng CT-CTSV khai mạc lớp bồi dưỡng


Công tác lớp sinh viên của Ban cán sự lớp là nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống giáo dục, đào tạo của Nhà trường và giữ vị trí quyết định trong tổ chức, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, vững mạnh.

Việc mở lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo sinh viên,đặc biệt là những sinh viên tham gia Ban cán sự lớp, nhằmnâng cao năng lực, phương pháp tổ chức, kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác lớp.

Tại lớp bồi dưỡng, các bạn sinh viên đã mạnh dạn đưa ra những ý kiến, những câu hỏi, những khó khăn xung quanh công tác lớp để chia sẻ, trao đổi, thảo luận.

Các báo cáo viên của lớp bồi dưỡng

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 02 buổi với các nội dung như: Kỹ năng công tác lớp, công tác sinh viên; kỹ năng tổ chức buổi họp lớp, đại hội lớp; kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên…