Khai mạc lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2017, chiều 15/4/2017, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017 cho 230 quần chúng ưu tú của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Đến dự và phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã khẳng định bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đối tượng kết nạp Đảng là khâu tất yếu quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục đích của lớp học nhằm giúp các đồng chí quần chúng ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi người cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các học viên tham dự học tập cần phát huy tinh thần trách nhiệm để bảo đảm lớp học đạt hiệu quả, thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng và viết thu hoạch theo đúng quy định.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 04 ngày. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập. Các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Một số hình ảnh Lễ Khai mạc

Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Đảng uỷ viên, Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy, Báo cáo viên tại lớp học

Nguồn: VP Đảng ủy