Khai mạc Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2016

Nhằm tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị cũng như nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên, sáng 19/11/2016, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2016.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy và các đồng chí báo cáo viên của lớp học.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này gồm 91 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ 16 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp. Trong thời gian 04 ngày, các đồng chí đảng viên mới sẽ được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 09 chuyên đề theo chương trình qui định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.

Phát biểu khai mạc và quán triệt tại lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Quân nhấn mạnh: đây là chương trình bắt buộc dành cho đảng viên dự bị, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao nhận thức về Đảng, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận mệnh mới… để từ đó mỗi đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác, học tập. 

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của lớp học, tích cực học tập, trau dồi kiến thức, tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, đạt kết quả cao nhất; đồng thời trên cơ sở các nội dung được quán triệt, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, tích cực tu dưỡng rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XX.

Theo kế hoạch, Khóa học sẽ bế giảng vào ngày 27/11/2016./.

Một số hình ảnh Khóa học

Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy, Báo cáo viên tại lớp học

Toàn cảnh lớp học

Nguồn: VP Đảng ủy