Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 25/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy các ngành: Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh và Quản lý tài nguyên rừng của Nhà trường.

Tham dự khai mạc có sự hiện diện của TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Thành viên thường trực đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Về Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn, PGS.TS. Bùi Duy Cam – Phó Trưởng đoàn, TS. Trần Hữu Lượng – Thư ký đoàn, GS.TS. Hoàng Bá Thịnh – Thành viên đoàn, TS. Vũ Viết Bình – Thành viên đoàn, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải – Thành viên đoàn, PGS.TS. Phạm Quốc Khánh – Thành viên đoàn, ThS. Nguyễn Hòa Huy – Giám sát viên.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Sỹ Hà – Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Lãnh đạo, cán bộ các đơn vị cùng các cán bộ, giảng viên tham gia đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường.

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu chào mừng, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng đến việc nâng cao, cải tiến chất lượng giáo dục trong Nhà trường: Trường Đại học Lâm nghiệp ý thức rõ việc thực hiện đánh giá ngoài các chương trình đào tạo có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự khách quan, toàn diện về chương trình đào tạo từ xây dựng chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, quy trình thực tập thực tế cho sinh viên. Qua đây các Khoa, Viện và Nhà trường tiếp tục phát triển và hoàn thiện các chương trình đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đầu ra, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội và khẳng định thương hiệu đào tạo của Nhà trường.

ThS. Nguyễn Hòa Huy – Giám sát viên công bố các Quyết định thành lập các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chuyên trình đào tạo

Phát biểu tại buổi khai mạc, TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN ghi nhận những nỗ lực và thành tích của Nhà trường đã đạt được, đặc biệt trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và các hoạt động cải tiến chất lượng trong thời gian qua.

TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN phát biểu

Hoạt động Đánh giá ngoài các chương trình đào tạo là dịp để các Khoa, Viện, các đơn vị trong Nhà trường rà soát tổng thể các hoạt động để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo. Phó Giám đốc mong muốn nhận được sự ủng hộ hợp tác, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin trung thực, khách quan của Nhà trường để Đoàn chuyên gia hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường.

Đại diện các Khoa, Viện trình bày tổng quan các chương trình đào tạo được đánh giá

Trong nội dung chương trình, đại diện lãnh đạo các đơn vị có chương trình đào tạo đánh giá ngoài đã báo cáo tổng quan về 03 chương trình đào tạo được đánh giá.

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường Đại học Lâm nghiệp và Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, kiểm tra cơ sở vật chất, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm