Khai mạc Giải bóng đá Nam/Nữ HS, SV trường Đại học Lâm nghiệp năm 2023

Thời gian: 15h30, ngày 14/10/2023 Địa điểm: Sân vận động – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần tham dự: Ban Văn thể trường, trưởng Tiểu Ban văn thể các Khoa/Viện, trường THPT Lâm Nghiệp, Các Vận động viên và Cổ động viên.

Thời gian: 15h30, ngày 14/10/2023

Địa điểm: Sân vận động – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần tham dự: Ban Văn thể trường, trưởng Tiểu Ban văn thể các Khoa/Viện, trường THPT Lâm Nghiệp, Các Vận động viên và Cổ động viên.