Khai giảng lớp Tập huấn phương pháp luận giảng dạy thực hành, thực tập Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, sáng 15/10/2016, Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất (KTCQ&NT) đã tổ chức khai giảng lớp Tập huấn phương pháp luận giảng dạy thực hành, thực tập.

Dự khai giảng lớp tập huấn có: PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường, giảng viên lớp học; Ông Kiều Trí Đức- Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; Lãnh đạo Viện và 20 học viên là viên chức, lao động hợp đồng thuộc Viện KTCQ&NT.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, TS. Đặng Văn Hà – Phó Viện trưởng cho biết: Hiện nay Nhà trường đang thực hiện đào tạo theo mô hình gắn kết đào tạo với rèn luyện thực hành. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp học viên áp dụng thực tế vào công tác giảng dạy là rất cần thiết. Phó Viện trưởng cũng đề nghị giảng viên và các học viên tham dự lớp học thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của lớp tập huấn, phát huy tinh thần trao đổi cởi mở, chia sẻ và tích cực, chủ động áp dụng các kiến thức được cung cấp trong khóa học vào công tác chuyên môn trong thời gian tới.

Theo kế hoạch lớp tập huấn diễn ra trong 06 ngày với mục đích giúp học viên hình thành và nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quá trình dạy học theo nguyên tắc lấy sinh viên làm trung tâm. Từ đó giúp học viên cải tiến phương pháp giảng dạy hiện tại, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi khai giảng

Ông Kiều Trí Đức – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đọc Quyết định tổ chức lớp học

TS. Đặng Văn Hà – Phó Viện trưởng Viện KTCQ&NT phát biểu khai giảng lớp tập huấn

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Giảng viên lớp học phổ biến nội dung lớp tập huấn

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp tập huấn