Khai giảng lớp tập huấn Phương pháp luận dạy thực hành

Sáng 08/9/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức khai giảng lớp Tập huấn phương pháp luận giảng dạy thực hành, thực tập đợt 2, năm 2018.

Dự khai giảng lớp tập huấn có PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường, giảng viên lớp học; Ông Kiều Trí Đức – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; và 13 học viên là cán bộ giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại Khoa QLTNRMT, Viện QLĐĐ&PTNT, Khoa CĐ&CT, Viện KTCQ&NT, Viện Công nghiệp gỗ.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân đã giới thiệu các nội dung của khóa học; đưa ra các yêu cầu, tính cấp thiết của việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho giảng viên trong công tác giảng dạy hiện nay; đồng thời yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm, tham gia đầy đủ, đúng giờ. Trên cơ sở theo dõi nội dung đã được các giảng viên hướng dẫn trên lớp, từ kinh nghiệm và thực tế giảng dạy, học viên chủ động áp dụng hiệu quả các kiến thức được cung cấp trong khóa học vào công tác chuyên môn.

Theo kế hoạch lớp tập huấn diễn ra trong 07 ngày với mục đích giúp học viên hình thành và nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quá trình dạy học theo nguyên tắc lấy sinh viên làm trung tâm. Từ đó giúp học viên cải tiến phương pháp giảng dạy hiện tại, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi khai giảng

Ông Kiều Trí Đức – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đọc quyết định tổ chức lớp học

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Giảng viên lớp học phổ biến nội dung lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp học