Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn về: Tư vấn xây dựng dự án lâm sinh và giám sát thi công xây dựng chuyên ngành Lâm sinh

Sáng 28/9/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn về: Tư vấn xây dựng dự án lâm sinh và giám sát thi công xây dựng chuyên ngành Lâm sinh.

Tham gia Lễ khai giảng có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao (VAHF); các giảng viên, cùng học viên là cán bộ, viên chức của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện: Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo; Ban quản lý Khu BTTN Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Công ty TNHH MTV Bắc Lạng, tỉnh Lạng Sơn và một số đơn vị khác.

TS. Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao đọc quyết định mở lớp đào tạo

Lớp đào tạo ngắn hạn Tư vấn xây dựng dự án và giám sát thi công xây dựng chuyên ngành Lâm sinh sẽ cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản và hiện đại về phương pháp, nội dung, kỹ thuật thiết kế và giám sát công trình lâm sinh, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh và có tính ứng dụng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu khai giảng, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp đào tạo, đồng thời đề nghị giảng viên và các học viên thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch theo khung chương trình đào tạo của lớp học và hy vọng sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ áp dụng hiệu quả kiến thức được cung cấp để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí công tác, qua đó vận dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn tại đơn vị công tác.

Trao đổi nội dung trong lớp đào tạo

Lớp đào tạo ngắn hạn Tư vấn xây dựng dự án và giám sát thi công xây dựng chuyên ngành Lâm sinh sẽ diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 13/10/2019 tại Trường Đại học Lâm nghiệp với các nội dung lý thuyết chuyên ngành, cập nhật văn bản pháp quy liên quan, tham quan thực hành, kiến tập, kết thúc lớp đào tạo các học viên sẽ có đánh giá, viết báo cáo tổng hợp và khi đạt sẽ được nhận Chứng chỉ khóa đào tạo.

Toàn cảnh lớp đào tạo