Khai giảng lớp đảng viên mới năm 2013

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp, sáng ngày 19-10-2013, Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2013 tại Hội trường C nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; các đồng chí trong Tiểu ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng uỷ; 71 đảng viên kết nạp từ tháng 11/2012 đến nay của Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp đã quán triệt sâu sắc tới toàn thể học viên về tinh thần tổ chức và học tập của lớp. Các học viên sẽ được nghiên cứu, thảo luận 09 bài học theo qui định của Trung ương; báo cáo viên là các giảng viên của Khoa Lý luận chính trị và Lãnh đạo Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới cũng như việc mở lớp nhận thức về Đảng vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao của Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp khi được Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội uỷ quyền, đồng thời giao trách nhiệm cho Tiểu ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng uỷ phối hợp tổ chức lớp học chặt chẽ, nghiêm túc nhằm đạt hiệu quả cao nhất… Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ cụ thể của các học viên, đồng chí đề nghị mỗi học viên cần đưa ra nội dung, phương hướng công tác, học tập trong lĩnh vực của mình nhằm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên để xứng đáng trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu tại Lễ khai giảng

Thay mặt Ban tổ chức và học viên của lớp, đồng chí Nguyễn Sỹ Hà, Đảng uỷ viên, Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tại Lễ khai giảng.

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên của lớp bước vào học tập, nghiên cứu các nội dung chuyên đề theo kế hoạch đề ra.