Khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III năm 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức. Sáng 16/6/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III năm 2019.

Dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Thị Tính – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại Học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên; ThS. Kiều Trí Đức – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp; lãnh đạo một số đơn vị và 90 học viên tham gia lớp học.

Trong những năm qua, Trường Đại học Lâm nghiệp luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực. Việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên là một trong những biện pháp quan trọng nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại Học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên đọc quyết định mở lớp bồi dưỡng

Để lớp học diễn ra thành công, Ban tổ chức đề nghị giảng viên và các học viên tham dự lớp học thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của khóa học và hy vọng sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ áp dụng các kiến thức được cung cấp vào trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí chức danh nghề nghiệp, qua đó vận dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường.

ThS. Kiều Trí Đức – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu

Lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III năm 2019 diễn ra trong 02 tháng, với 90 học viên là giảng viên đang giảng dạy tại các Khoa, Viện, Trung tâm trong Nhà trường. Thông qua lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, các học viên sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng III).

Học viên Nguyễn Thị Hương Giang – Đại diện lớp học phát biểu

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng