Khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II năm 2017

Chiều 10/11/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II năm 2017.

Dự Lễ khai giảng có GS.TS. Đỗ Việt Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; TS. Vương Huy Thọ – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên; ThS. Bùi Đức Nam – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng các cán bộ trong trường. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo một số đơn vị và 82 học viên tham gia lớp học.

Phát biểu khai giảng lớp học, GS.TS. Đỗ Việt Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm đối với giảng viên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Giáo sư gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp tổ chức lớp học. Để lớp học diễn ra thành công, Giáo sư đề nghị giảng viên và các học viên tham dự lớp học thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của khóa học và hy vọng sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ áp dụng các kiến thức được cung cấp vào trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II), làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học.

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong công tác giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên Nhà trường và đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tham gia lớp học đầy đủ, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng, qua đó vận dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường.

Lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II năm 2017 diễn ra trong 02 tháng, với 82 học viên là giảng viên đang giảng dạy tại các Khoa, Viện, Trung tâm trong Nhà trường. Thông qua lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, các học viên sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

Một số hình ảnh Khai giảng lớp học

TS. Vương Huy Thọ – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đọc quyết định mở lớp

GS.TS. Đỗ Việt Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Học viên Bùi Thị Minh Nguyệt – Đại diện lớp học phát biểu

Toàn cảnh lớp khai giảng