Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2015

Chiều 28/3/2015, tại Hội trường G6, Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2015 cho 285 quần chúng ưu tú của các chi đoàn cán bộ và sinh viên của Nhà trường. Tới dự khai giảng lớp học có thầy Trần Văn Chứ – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường; các báo cáo viên và đông đủ học viên lớp bồi dưỡng

Tại khóa học này, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo, thầy Trần Văn Chứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Nhà trường, những chủ trương, định hướng của Nhà trường trong năm 2015 cũng như những năm tới. Qua đây thầy yêu cầu các quần chúng ưu tú được tham dự lớp học sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành lực lượng xung kích cách mạng có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đất nước giao phó.

Hình ảnh Lễ Khai giảng

PGS.TS Trần Văn Chứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

ThS. Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng phòng Chính trị & CTSV thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình Bồi dưỡng nhận thức

Toàn cảnh lớp  Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2015