Khai giảng lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng năm 2013

Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2013 của Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp; nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo những người ưu tú có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ…

Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2013 của Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp; nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo những người ưu tú có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, ngày 30/3/2013, Đảng ủy Trường ĐHLN tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013 cho các quần chúng ưu tú là cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn Trường.

Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN; Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà, Đảng uỷ viên, Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ Phòng CT-CTSV, Bí thư Đoàn trường và các đồng chí trong Tiểu ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ, Phòng CT-CTSV, Đoàn Thanh niên Trường…

Điểm mới của lớp bồi dưỡng năm 2013 là Đảng uỷ Trường đã quyết định mở lớp với số lượng 258 quần chúng ưu tú sau khi được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội, tăng trên 60% so với các năm trước. Đây là một trong những biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ Trường, thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 09-10-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Kế hoạch số 40-KH/ĐUK, ngày 15-3-2013 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: Đảng bộ Trường luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên toàn Trường, nhằm bảo đảm cho Đảng không ngừng phát triển, xứng đáng là đội tiền phong chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Những năm qua, Nhà trường là điểm sáng trong phong trào phấn đấu vào Đảng của cả CBVC và HSSV; Đảng bộ Trường đã kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, được Đảng uỷ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội đánh giá cao.

Lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng năm 2013 có số lượng 258 học viên, tăng trên 60% so với các năm trước

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong các ngày: 30, 31/3 và 06/4/2013 tại Trường ĐHLN với 05 nội dung, chuyên đề theo qui định của Trung ương.

Giảng viên của lớp là các đồng chí Lãnh đạo Tiểu ban Tuyên giáo Đảng uỷ và Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHLN.

                                                                                                                                                                     ThS. Nguyễn Chí Lâm, VP Đảng uỷ