Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Lâm nghiệp. Sáng ngày 23/5/2014, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ viên chức của Trường.

Đại diện lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục, Thầy Phạm Ngọc Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo sau đại học – Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL đã giới thiệu khóa học và công bố Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Thầy Lan chia sẻ, khóa học sẽ được thực hiện trong thời gian 1.5 tháng, với cách thức lấy người học làm trung tâm cùng giáo viên là chuyên gia đầu ngành, kết hợp giáo trình chuyên biệt, sẽ trang bị những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu giúp  nâng cao nghiệp vụ, bổ sung kiến thức và phương pháp giảng dạy đại học, cao đẳng cho giảng viên.

Thầy Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Thầy Quân nhấn mạnh với 40 học viên trong lớp, tiêu chuẩn của các cán bộ làm công tác giảng dạy cần đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, Thầy đánh giá rất cao tầm quan trọng của lớp học này vì nó sẽ trang bị cho các giáo viên trẻ những phương pháp, công cụ để đưa kiến thức đến với sinh viên một cách khoa học nhất.

Thầy Nguyễn Văn Quân cũng đề nghị các Học viên cần thực hiện nghiêm túc và quyết tâm làm tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 29-NQ/TW với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Thầy Phạm Ngọc Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo sau đại học-Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL công bố Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Thầy Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Toàn cảnh lễ khai giảng