Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Đảng bộ Trường ĐHLN và Thông báo số 453-TB/ĐU, ngày 12/5/2022 của Đảng uỷ Trường ĐHLN về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dàng cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022.

Tới dự Lễ khai giảng có PGS.TS Phùng Văn Khoa – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đ/c Hoàng Trường Giang, Phó Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị – Báo cáo viên lớp họp cùng đông đủ học viên tham gia khóa học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại diện lãnh đạo trường Đại học Lâm nghiệp, PGS.TS Phùng Văn Khoa nhấn mạnh: Nhà trường hết sức quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ. Mỗi học viên cần xác định, tham gia khóa học vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm của mình. Để lớp học đạt kết quả tốt, lãnh đạo Nhà trường đề nghị: mỗi học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý, vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển quy mô của Nhà trường.

Ngay sau Lễ khai giảng, khóa học bắt đầu và theo kế hoạch đối tượng kết nạp Đảng năm 2022 sẽ học tập và nghiên cứu 5 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng đảng”. Mục tiêu của khoá học là nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu, nâng cao kiến thức quản lý hành chính nhà nước; hoàn thiện các kỹ năng, tính chuyên nghiệp, phương pháp xử lý tình huống…qua đó giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên nâng cao năng lực thực tiễn trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh Lễ khai giảng

PGS.TS Phùng Văn Khoa – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Đ/c Nguyễn Văn Chung – Chánh văn phòng Đảng uỷ, đại diện Ban tổ chức phát biểu

Toàn cảnh Lễ Khai giảng